Mỗi ngày có 1.000 tỷ đồng đổ vào bất động sản

0
1137

Trong 5 tháng đầu năm đã có 2.600 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập, với tổng số vốn 150.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong 5 đầu năm, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng nhanh ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

Ngành kinh doanh bất động sản có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất, với 2.600 doanh nghiệp, chiếm 41,1%.

Đứng thứ 2 là ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 20,6%; thứ 3 là ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 19,4%. Ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas đứng thứ 4 khi tăng 19,1%…

Vốn đầu tư đổ vào bất động sản liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây

Như vậy, với 150.000 tỷ trong 5 tháng, trung bình mỗi ngày có 1.000 tỷ đồng đổ vào lĩnh vực bất động sản.Kinh doanh bất động sản cũng là dẫn đầu ở số vốn đăng ký trong tất cả các ngành nghề. Theo đó, trong 5 tháng đã có số vốn đăng ký là 150.000 tỷ đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (chiếm 28,9% tổng số vốn đăng ký).

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có số vốn đăng ký đứng sau bất động sản, với 81.276 tỷ đồng. Xây dựng đứng thứ 3 với 74.285 tỷ đồng vốn. Đáng chú ý, số vốn đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ là 50.151 tỷ đồng.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, ngành có tỷ trọng cao nhất là sản xuất phân phối điện, nước, gas đạt 66,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Đứng thứ 2 là kinh doanh bất động sản đạt 57 tỷ đồng/doanh nghiệp…

Tính chung trong 5 tháng, cả nước có 52.322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 412.612 lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 13.267 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. So với cùng kỳ năm 2017, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (38,7%), kinh doanh bất động sản (27,8%).